Bitové Manipulace
 
Makra pracující s bity a byty čísel.

Popis

Zde popsaná makra poskytují přístup k jednotlivým bitům, bajtům a slovům INTEGER proměnných.

Manipulační makra pro byty
Získává hodnoty jednotlivých bajtů nebo slov UInteger hodnot.
Manipulační makra pro bity
Získáva stav jednotlivých bitů číselných hodnot.

Manipulační makra pro byty
LoByte
Získá nejméně významnou hodnotu bytu (LSB, nebo lo-byte) UInteger hodnoty.
HiByte
Získá nejvýznamnější hodnotu bytu (MSB, or hi-byte) nejméně významného slova (LSW, nebo lo-word) UInteger hodnoty.
LoWord
Získá hodnotu nejméně významného slova (LSW, nebo lo-word) UInteger hodnoty.
HiWord
Získá hodnotu nejvýznamnějšího slova (LSW, nebo hi-word) UInteger hodnoty.

Manipulační makra pro bity
Bit
Získá stav jednotlivého bitu v celočíselné hodnotě.
BitReset
Získá číselnou INTEGER hodnotu bitu specifikovaného pro vymazání. (?)
BitSet
Získá číselnou INTEGER hodnotu stanovenou v nastaveném bitu.

 

Překlad: Gmisiycs 8.2.2016