Změny/Převody/Konverze datových typů
 
Operátory a procedury pro převod mezi různými typy dat.

Generické konverze
Operátory pro konverzi mezi libovolnými typy.
Konverze do integrálních typů
Operátory pro konverzi do integrálních typů.
Konverze do typů reálných čísel
Operátory pro konverzi na typy s plovoucí desetinnou čárkou.
Konverze na řetězcové typy a zpět
Operátory pro konverzi na řetězcové typy a z řetězcových typů.
Konverze na typy Boolean
Operátory pro konverzi na Boleanovské (logické) typy.

Generická konverze
Cast a CPtr
Konvertuje výrazy mezi různými typy.

Konverze do integrálních typů
CByte a CUByte
Převede číselné výrazy na 8-bitové hodnoty.
CShort a CUShort
Převede číselné výrazy na 16-bitové hodnoty.
CLng a CULng
Převede číselné výrazy na 32-bitové hodnoty.
CInt a CUInt
Převede číselné výrazy na 32-bitové a 64-bitové hodnoty.
CLngInt a CULngInt
Převede číselné výrazy na 64-bitové hodnoty.
CSign
Převede číselné výrazy na hodnoty typu se znaménkem (+-).
CUnsg
Převede číselné výrazy na hodnoty typu bez znaménka.
Konverze na typy s plovoucí desetinnou čárkou
CSng a CDbl
Převede číselný nebo řetězcový výraz na reálné číslo.

Konverze do/z řetězcových typů
Str a WStr
Převede číselné výrazy na reprezentativní číselný řetězec.
Val
Převede číselný řetězec na hodnotu reálného čísla (typ s plovoucí desetinnou čárkou)
ValInt a ValUInt
Převede číselný řetězec na výrazy celočíselných hodnot.
ValLng a ValULng
Převede číselný řetězec na dlouhé hodnoty.

Konverze na typy Boolean
Cbool
Převede číselný nebo řetězcový výraz na Booleanovskou(logickou) hodnotu (True/False).
 

Přeloženo: Gmisiycs 6.2.2016