Možnosti příkazového řádku kompilátoru FreeBASIC
 
Možnosti příkazového řádku kompilátoru pro FBC kompilátor:

  • Načtení (dalších) možností příkazového řádku ze souboru.
  • Přidání objektového souboru do seznamu propojení
  • Nastavení cílové architektury (defaultně: 486)
  • Nastaví formát Assembleru pro cílový Asm blok.
  • Přidání zdrojového souboru do kompilace.
  • Jen kompiluje, nepropojuje soubory.
  • Nesmaže objektové soubory po dokončení kompilace.
  • Přidání definice preprocesoru (předzpracování).
  • Vytvoří DLL, včetně importu knihovny. (Totéž jako -dylib)
  • Vytvoří DLL, včetně importu knihovny.
  • Zapíná kontrolu chyb.
  • Zapne kontrolu chyb s podporou RESUME.
  • Stejné jako -ex, plus kontrola hranic polí a null-pointeru.
  • Export symbolů pro dynamickou vazbu.
  • Nastaví jazykovou kompatibilitu, převažující v kódu #lang/$lang.
  • Vyberete mezi rychlým a přesným režimem pro operace s plovoucí desetinou čárkou (defaultně: PRECISE).
  • Nastaví jednotku pro zpracování aritmetických operací s plovoucí desetinnou čárkou (defaultně: FPU - matematický koprocesor).
  • Přidání ladící informace.
  • Nastavení backendu Kompileru (defaultní je 'GAS').
  • Přidání cesty pro hledání zahrnutých souborů.
  • Zahrne do každého kompilovaného zdroje hlavičkový soubor.
  • Přidá soubor knihovny do seznamu propojených souborů.
  • Nastaví kompatibilitu jazyka: fb, fblite, qb, deprecated .
  • Vytvoření statické knihovny.
  • 'Main file' - hlavní soubor bez přípony. Vstupní bod. Standardně je to první .BAS soubor na příkazovém řádku.
  • Uložení mapy propojení souborů do souboru 'jméno'.
  • Zastaví parsování, pokud došlo k chybě s názvem <hodnota>.
  • Použití runtime knihovny pro bezpečné vícevláknové zpracovávání.
  • Zruší zahrnutí výchozích knihoven do kompilace.
  • Nezobrazí řádek zdrojového souboru, na kterém došlo k chybě.
  • Nastaví cestu k objektovému souboru Cesta/Jméno (musí být přidány po souboru .BAS).
  • Nastavení úrovně optimalizace (-GEN GCC).
  • Přidání cesty pro hledání knihoven.
  • Generuje polohově nezávislý kód (non-x86 Unix sdílené knihovny).
  • Emituje předzpracováním vstupní soubory, ale nekompiluje.
  • Nastaví kompileru prefix cesty.
  • Vyžádá od kompilátoru některé informace (host, target, x).
  • Zapne funkci profilování.
  • Kompiluje do soubor(ů) *.asm/*.c/*.ll; nesestavuje, nepropojuje je.
  • Zachová průběžně vytvářené *.asm/*.c/*.ll soubory generované kompilátorem.
  • Kompiluje jen do *.ASM soubor(ů); nesestavuje, nepropojuje je.
  • Zachová mezisoubory *.asm generované při kompilaci.
  • Nastaví subsystém (gui, console)
  • Zobrazí strom názvů souborů #vložených souborů.
  • Preferuje statické knihovny před dynamickými při propojování.
  • Nastavení cílové platformy pro křížovou kompilaci.
  • Nastavení velikosti zásobníku v kilobytech (defaultně: 1M)
  • Buď upovídaný! Zapne zobrazování činností kompilátoru krok za krokem.
  • Nastaví úroveň vektorových optimalizací povolených kompilátorem (defaultně: 0).
  • Zobrazení verze kompilátoru.
  • Nastaví minimální úroveň varování: all, pedantic nebo value.
  • Předání možností do GAS (oddělené čárkou)
  • Předání možností do GCC (oddělené čárkou)
  • Předání možností do LD (oddělené čárkou)
  • Nastavení executable/library path/name
  • Nastavuje různé experimentální možnosti.

Viz též
Překlad: Gmisiycs 14.2.2016