Přepínače kompilátoru
 
Příkazy ovlivňující sestavení kódu.

Popis

Tyto příkazy ovlivňují, jak kompilátor deklaruje proměnné, pole a procedury,analyzuje řetězcové literály, předává parametry procedur a další.

Metacommands (metapříkazy)
Compiler Options
Set Default Datatypes
 
Rozdíly dialektů

Viz též
Překlad: Gmisiycs 7.2.2016