Funkce konzole
 
Procedury pracující s konsolí, tedy s předem nadefinovaným zařízením pro výstup údajů jako je obrazovka, tiskárna a další.

Description

Tyto postupy poskytují cesty pro výstup textu na konzoli, stejně jako kontrolu, kde a jak proběhne textový výstup.

Configurace konzole
Příkazy ovlivňující způsob zobrazení textu.
Barvy a pozice kurzoru
Procedury pohubující kurzorem (přesunující kurzor) a mění jeho barvy.
Psaní textu na konzoli
Procedury pro výstup textu na konzoli.

Konfigurace konzole
Cls
Vymaže celou obrazovku nebo textový výřez.
Width
Nastaví počet řádků a sloupců na obrazovce konzoly.
View Print
Nastaví tiskovou oblast na obrazovce konzoly.

Barvy a pozice kurzoru
Color
Mění barvu popředí a pozadí textu, který má být zapsán následně. Neovlivňují již zapsaný text.
CsrLin
Vrací pozici řádku kurzoru.
Pos
Vrací pozici sloupce kurzoru.
Locate
Nastaví pozici řádku a sloupce kurzoru a jeho viditelnost.
Screen (Console)
Získá znak nebo atribut barvy v daném místě.
Psaní textu na konzoli
Print
Píše text na konzoli.
Print Using
Píše formátovaný text na konzoli.
Write
Píše seznam položek na konzoli.
Spc
Vytvoří zadaný počet mezer mezi vypisované texty.
Tab
Přeskakuje kurzor po sloupcích v certifikovaných rozmezích.
 

Překlad: Gmisiycs 8.2.2016