Příkazy pro kontrolu toku
 
Příkazy, které řídí tok provádění programu.

Příkazy přenosů
Příkazy, které přenášejí řízení na jinou část programu.
Příkazy větvení
Příkazy, které pouští tok programu jednou z možných cest.
Příkazy opakování
Příkazy, které opakovaně spouštějí část kódu. Opakování kódu trvá dokud není splněna jedna či více podmínek.

Příkazy přenosů
Goto
Přenese řízení na jiné místo v kódu, definované textovým štítkem.
GoSub
Dočasně přenese řízení na jiné místo v kódu, definované textovým štítkem.
On Goto
Přenese řízení na jiné místo v kódu, definované textovým štítkem, na základě hodnoty výrazu.
On Gosub
Dočasně přenese řízení na jiné místo v kódu, definované textovým štítkem, na základě hodnoty výrazu.
Return
Návrat z místa, zavolaného příkazem GoSub nebo z procedury vracející hodnotu.

Příkazy větvení
If..End If
Provede blok příkazů, pokud je splněna podmínka.
..Else If..
Provede blok příkazů, pokud je splněna podmínka a nebyly splněny všechny předchozí podmínky
..Else..
Provede blok příkazů, pokud nebyly splněny všechny předchozí podmínky.
Select..End Select
Provede jeden z řady příkazových bloků za použití zadané sady podmínek.
..Case..
Provede blok kódu, pokud je splněna podmínka.
..Case Else..
Provede blok kódu, pokud nebyly splněny všechny předchozí podmínky.

Kontrola uvnitř větve
Exit Select
Předčasně přeruší provádění kódu a vyskočí ze Select..End Select příkazů.
Příkazy pro opakování
While..Wend
Provádí blok příkazů, zatímco je podmínka splněna.
For..Next
Provádí blok příkazů, zatímco iterátor je menší nebo větší, než je výraz. (česky: dokud není splněna podmínka)
Do..Loop
Provádí blok příkazů, zatímco nebo dokud je podmíka splněna.

Kontrola uvnitř opakování
Continue While, Continue For a Continue Do
Předčasně znovu vstoupí do smyčky (obvykle na její začátek).
Exit While, Exit For a Exit Do
Předčasně vyskočí ze smyčky.
 

Překlad: Gmisiycs 7.2.2016