Funkce data a času
 
Procedury pro práci s datumem a časem.

Popis

Tyto procedury poskytují cesty, jak se vypořádat s intervaly data a času konzistentním způsobem. Další procedury poskytují nastavení a získání aktuálních systémových údajů o datu a čase a získání časového razítka pro citlivé časování algoritmů.
Pozn. V textu se vyskytující položka 'date serial-s' je nepřeložitelná. Položka vyjadřuje něco jako seriál údajů o datu, což se v reálu projevuje jako získání složeného údaje DD.MM.YYYY, tedy hodnoty vyjadřující datum v předem zadaném formátu DEN.MĚSÍC.ROK (nebo jiném), a to jako jednotné hodnoty složené z více hodnot. Vzhledem k tomu, že se užívá (ne vždy) i mezi programátory, a tedy se s ní v praxi běžně setkáte, je v textech tato položka zachována v původním tvaru. Místo 'date serial' by bylo možné použít např. 'datum', jenže by to bylo zavádějící, neboť 'date serial' vyjadřuje zároveň pojem, druh proměnné, velikost (hodnotu), formát a další.

Procedury kompatibilní s VisualBasic
Procedury pro práci s tzv. so-called date serials, podobné těm, používaným ve Visual Basic(r).
Procedury data a času
Procedury pro práci se sytémovým datem a časem.

Procedury kompatibilní s VisualBasic
Now
Získá date serial aktuálního data a času.

Vytvoření Date serials
DateSerial
Získává date serial reprezentující datum.
TimeSerial
Získává date serial reprezentující čas.
DateValue
Získává date serial reprezentující datum vyjádřené jako řetězec (String).
TimeValue
Získává date serial reprezentující čas vyjádřený jako řetězec (String).

Získání informací z Date serials
Second
Získá počet sekund od začátku hodiny z date serial.
Minute
Získá počet minut od začátku hodiny z date serial.
Hour
Získá počet hodin od začátku dne z date serial.
Day
Získá pořadí dne v aktuálním měsíci z date serial.
Weekday
Získá den v týdnu z date serial.
Month
Získá měsíc v roce z date serial.
Year
Získá rok z date serial.
DatePart
Získá časový interval z date serial.

Získávání informací z Date serials
DateAdd
Získá výsledek časového intervalu přidaného do date serial.
DateDiff
Získá časový interval mezi dvěma date serials.

Směska
IsDate
Testuje jestli může být řetězec (String) převeden na date serial.
MonthName
Získá název měsíce z INTEGER reprezentace.
WeekdayName
Získá název dne z INTEGER reprezentace.
Procedury data a času
Date
Získává reprezentaci aktuálního systémového data ve tvaru řetězce (String).
Time
Získává reprezentaci aktuálního systémového času ve tvaru řetězce (String).
SetDate
Nastaví aktuální systémové datum.
SetTime
Nastaví aktuální systémový čas.
Timer
Získává odpočet (counter, počítadlo) vyjádřený v sekundách.
 

Překlad: Gmisiycs 8.2.2016