Funkce pro zpracování chyb
 
Příkazy a procedury zajišťující zpracování a odstraňování chyb běhu za běhu (runtime errors-handling).

Popis

Tyto příkazy a procedury poskytují způsoby, jak se vypořádat s chybami běhu programu. Můžeme vyvolávat konkrétní moduly, procedury a řádky zdrojového kódu a nastavit tak chybové manipulátory.

Určení chyb
Procedurey vracející informaci(e) o chybě.
Řešení chyb
Příkazy umožňující manipulaci s chybami.

Určení chyb
Erl
Získá řádek ve zdrojovém kódu, na kterém došlo k chybě.
Erfn
Získá jméno funkce, která chybu způsobila.
Ermn
Získá jméno zdrojového souboru, ve kterém došlo k chybě.
Err
Získá číslo chyby. Správněji: Číslo poslední chyby z těch, které nastaly.
Error
Generuje chybu pomocí čísla této chyby.
Řešení chyb
On Error
Nastaví globální popisovač chyb pomocí štítku. (česky: nastaví, kam má program zajít pro ošetření chyby)
On Local Error
Nastaví místní popisovač chyb pomocí štítku (např. ve vnořené funkci, v podprogramu (sub bloku) apod.).
Resume
Vrácení běhu programu ze sekvence ošetřující chybu na řádek, kde chyba vznikla. = Znovu se provede příkaz, který chybu způsobil.
Resume Next
Vrácení běhu programu ze sekvence ošetřující chybu na řádek, následující po řádku kde chyba vznikla.
 
Viz též
Překlad: Gmisiycs 8.2.2016