Oborový seznam funkcí
 
Seznam FreeBASIC klíčových slov seřazených podle funkce, kterou vykonávají.

Pole
Bitové manipulace
Přepínače kompilátoru
Konzola
Datové typy a deklarace
Datum a čas
Podpora ladění
Ošetření chyb
Soubory
Grafika
Přístup k hardware
Přiřazovací operátory
Aritmetické operátory
Bitové operators
Zkratkové(?zkratové) operátory
Matematika
Paměť
Meta Příkazy
Smíšené
Modulární
Vícevláknové zpracování (multithreading)
OS / shell
Ukazatele
Předdefinované symboly
Předkompilační (preprocessor)
Procedury
Tok programu
Řetězcové funkce
Konverze řetězců a čísel
Type casting/conversion
Uživatelský vstup (input)
 

Překlad: Gmisiycs 6.2.2016