Funkce pro 2D kreslení
 
Příkazy a procedury pro práci s 2D grafikou.

Pois

Zde uvedené příkazy a procedury umožňují kreslení. Buffery obrázků můžou vytvářet a na obrazovku vykreslovat obrázky za použití různých metod míšení. Palety barev mohou být vyvolávány nebo nastavovány v grafických režimech, které je podporují.

Práce s barvami
Procedury nastavující barvy, s nimiž pracují jiné kreslící procedury.
Kreslení do obrázkového bufferu.
Procedury kreslící tvary a text do obrázkového bufferu nebo na obrazovku.
Vytvoření obrázkového bufferu.
Procedury,které vytvářejí, uvolňují a ukládají buffery obrázků.
Nanášení obrázkových bufferů
Procedury, které čerpají obrázkové bufery a nanášejí je na jiné/další obrázkové buffery nebo na obrazovku.

Práce s barvami
Color
Nastavení barvy popředí a pozadí pro použití s kreslícími procedurami.
Palette
Získá nebo nastaví informační tabulky o barvách v režimech palet.
RGB
Vrátí hodnotu barvy pro režimy Hi/TrueColor.
RGBA
Vrátí hodnotu barvy včetně alfakanálu (průhlednost) pro režimy HI/TrueColor.
Point
Získá hodnotu pixelu z obrázkového bufferu nebo obrazovky.

Kreslení do image bufferů
PSet and PReset
Vykreslí jeden pixel do obrázkového bufferu nebo na obrazovku.
Line (Grafický)
Vykreslí čáru do obrázkového bufferu nebo na obrazovku.
Circle
Vykreslí kruhy a elipsy do obrázkového buferu nebo na obrazovku.
Draw
Vykresluje sekvence grafických příkazů obrázkového buferu nebo na obrazovku.
Draw String
Zapíše text do obrázkového buferu nebo na obrazovku.
Paint
Vyplní ohraničený prostor barvou do obrázkového buferu nebo na obrazovku.

Vytvoření obrázkového bufferu
Get (Grafický)
Vytvoří obrazový buffer načtením z části jiného obrazového bufferu nebo obrazovky.
ImageCreate
Vytvoří obrazový buffer určité velikosti a barevné hloubky.
ImageDestroy
Zruší obrazový bufer a uvolní jím zabíranou paměť.
ImageConvertRow
Převede řadu pixelů v obrazovém buferu do jiné barevné hloubky.
ImageInfo
Vyvolá užitkové informace o obrazovém bufferu.
BLoad
Vytvoří obrazový buffer ze souboru.
BSave
Uloží obrazový bufer do souboru.

Nanášení obrázkových bufferů
Put (Grafický)
Nanesení obrazového bufferu na/přes jiný obrazový buffer nebo na obrazovku.

Metody prolnutí
Add
Nasycení doplnění (?) zdrojového a cílového komponentu.
Alpha
Smíšení s použitím jednotné průhlednosti nebo alfa kanálů obrazových bufferů. (česky: Podle toho jakou průhlednost má nastaven který obrázek se to zmatlá dohromady. Když není průhlednost nastavena nikde, máte problém.)
And (Grafický parametr)
Zkombinuje/sloučí zdrojovou a cílovou složku grafiky pomocí bitového součinu. (česky: Jako když zobrazíte dva obrázky na jednom místě najedou. Nikoliv jeden (přes)/(a potom) druhý, nýbrž prostě zároveň) And (operátor)
Or (Grafický parametr)
Stejné jako 'AND' výše, jen se místo bitového součinu použije bitový součet. (Vzniklý efekt se obvykle méně podobá negativu než v případě AND.) Or (operátor)
PSet (Grafický)
Přímá kopie barev pixelů ze zdroje do cíle. (Tady jde o prosté přepsání jednoho obrázku druhým. Pokud je na zdrojovém obrázku nastavena průhlednost, může v těchto místech původní obrázek prosvítat.)
Trans
Pixely odpovídající průhledností masce jiné barvy nebudou vykresleny.
Custom
Umožňuje úpravu použitého procesu prolýnání.
Xor (Grafický)
Kombinuje zdrojový a cílový grafický komponent (obvykle obrázek) pomocí bitových operací. (Sloučení obrázků jako u AND či OR, tentokrát za použití Xor)

 

Překlad: Gmisiycs 9.2.2016