Funkce obrazovky
 
Příkazy a procedury pro práci s grafickým displayem.

Popis

Tyto příkazy a procedury ovládají grafické schopnosti pomocí grafické knihovny FreeBASIC. Módy (režimy) obrazovky lze nastavit různá rozlišení a barevné hloubky, mohou být řešeny záležitosti týkající se oken a použity zvláštní procedury pro vyvolávání OpenGL.

Práce s režimy obrazovky
Procedury pro nastavení a získávání informací o režimech obrazovky.
Práce se stránkami
Procedury pro manipulaci stránek obrazovky.
Práce s videopamětí
Procedury pro práci s přímým přístupem do paměti framebufferu.
Metrika obrazovky
Procedury pro řízení způsobu, jakým jsou souřadnice interpretovány.

Práce s režimy obrazovky
ScreenList
Získá dostupné celoobrazovkové rozlišení.
Screen a ScreenRes
Nastaví nový grafický režim obrazovce.
ScreenInfo
Získá informace o ploše systému nebo aktuální režim zobrazení.
ScreenControl
Získá nebo nastaví vnitřní nastavení grafické knihovny.
ScreenEvent
Získá systémové události.
ScreenGLProc
Vrátí adresu OpenGL procedury.
WindowTitle
Nastaví titulek okna běžícího programu.

Práce se stránkami
Cls
Vymaže celou obrazovku nebo výřez.
ScreenSet
Nastaví aktuální pracovní a viditelné stránky.
ScreenCopy a PCopy a Flip
Kopíruje data pixelu z jedné stránky na druhou.
ScreenSync
Čeká na svislé obnovení monitoru.
Práce s videopamětí
ScreenPtr
Získá adresu framebufferu pracovní stránky.
ScreenLock
Uzamkne framebuffer aktuální pracovní stránky pro přímý přístup.
ScreenUnlock
Zruší předchozí ScreenLock příkaz.

Metrika obrazovky
View (Grafický)
Nastaví oblast oříznutí pro všechny kreslící a nanášecí procedury.
Window
Nastaví souřadnicový systém (coordinate mapping) pro aktuální výřez.
PMap
Převádí koordináty mezi fyzickým a zobrazovaným mappingem. (?)
Pointcoord
Dotazy na Draw pozici pera.
 

Překlad: Gmisiycs 9.2.2016