Matematické funkce
 
Procedury pro práci s čísly matematicky.

Popis

Tyto soubory procedur poskytují základní algebraické a trigonometrické funkce. Také lze získat náhodná čísla za použití různých generátorů náhodných čísel.

Algebraické procedury
Absolutní hodnoty, logaritmy, odmocniny a další.
Trigonometrické procedury
Sinus, Cosinus a další trigonometrické procedury.
Různé jiné procedury
Různé jiné procedury.

Algebraické procedurey
Abs
Vrací absolutní hodnotu čísla.
Exp
Vrací e umocněné nějakou hodnotou (specifikovanou jinde).
Log
Vrací přirozený logaritmus čísla.
Sqr
Vrací druhou odmocninu čísla.
Fix
Vrací celočíselnou část čísla.
Frac
Vrací desetinnou část čísla.
Int
Vrací největší celé číslo menší nebo rovno číslu (podle zkušeností totéž co Fix.
Sgn
Vrací znaménko čísla.

Trigonometrické procedury
Sin
Vrací sinus úhlu.
Asin
Vrací arkussinus čísla.
Cos
Vrací cosinus úhlu.
Acos
Vrací arkuscosinus čísla.
Tan
Vrací tangentu úhlu.
Atn
Vrací arkustangens čísla.
Atan2
Vrací arkustanges poměr mezi dvěma čísly.

Různé jiné procedury
Randomize
Nastaví počátek pseudonáhodné řady vytvářené generátorem náhodných čísel Rnd.
Rnd
Vrací náhodné číslo datového typu Double v rozsahu [0,1].
 

Překlad: Gmisiycs 8.2.2016