Paměťové funkce
 
Procedury pracující se statickou a dynamickou pamětí.

Popis

Tyto procedury poskytují přístup k volným úložištím nebo haldám. Paměť z volného úložiště může být rezervována a uvolněna a procedury umožňují přímé čtení a zápis do příslušné paměti.

Práce s dynamickou pamětí
Procedury pro rezervaci, změnu velikosti nebo uvolnění dynamické paměti.
Různé jiné procedury
Procedury pro čtení nebo zápis hodnot do a z adres v paměti.

Práce s dynamickou pamětí
Allocate
Rezervuje počet bytů neinicializované paměti a vrátí adresu.
CAllocate
Rezervuje počet bytů inicializované (vynulované) paměti a vrátí adresu.
Reallocate
Změní velikokost vyhrazené paměti.
Deallocate
Vrátí rezervovanou paměť zpět systému.
Různé jiné procedury
Peek
Přečte ze zadané adresy nějaký typ hodnoty (standardně přečte byte).
Poke
Zapíše na zadanou adresu nějaký typ hodnoty (standardně byte).
Clear
Smaže data v poli se specifickou hodnotou.
Swap
Vymění obsah dvou proměnných.
SAdd
Vrátí adresu pro data v řetězcové proměnné.
 

Překlad: Gmisiycs 8.2.2016