Seznam operátorů
 
Seznam operátorů používaných ve FreeBASIC.

Operátory přiřazení
Operátory typu Cast
Aritmetické operátory
Operátory indexu
Řetězcové operátory
Relační operátory
Bitové operátory
Zkratkové operátory
Operátory předzpracování
Operátor ukazatele
Typ nebo třída operátora
Operátory paměti
Iteration Operators
 

Překlad: Gmisiycs 6.2.2016