Funkce operačního systému
 
Příkazy a procedury pro práci se soubory, adresáři a operačním systémem.

Popis

Zde uvedené příkazy a procedury poskytují přístup k prostředí operačního systému. Přenášejí provádění na externí programy, získávají informace o souborech a adresářích, manipulují souborový systém a posílají příkazy příkazovému prostředí operačního systému.

Práce se soubory
Procedury zabývající se soubory.
Práce s adresáři
Různé procedury pro management adresářů.
Vlastnosti souboru
Získání informací o souborech.
Systémové procedury
Procedury pro práci s prostředím operačního systému.

Práce se soubory
Exec a Chain
Dočasně předává řízení (kontrolu) do jiného programu.
Run
Předává řízení (kontrolu) do jiného programu.
Kill
Odstraní (smaže) existující soubor.
Name
Přejmenuje existující soubor.

Práce s adresáři
CurDir
Zjistí aktuální pracovní adresář.
ChDir
Nastaví aktuální pracovní adresář.
Dir
Získá názvy souborů a adresářů s možností vytřídění podle zadaných parametrů.
ExePath
Získá adresář aktuálně běžícího programu.
MkDir
Vytvoří nový adresář.
RmDir
Odstraní (smaže) existující adresář pokud je prázdný.
Vlastnosti souboru
FileAttr
Získá informace o souboru. Vázáno na číslo souboru.
FileCopy
Kopíruje soubor.
FileDateTime
Získá datum a čas poslední změny souboru.
FileExists
Test existence souboru.
FileLen
Získá délku souboru v bytech.

Systémové procedury
Fre
Získá velikost volné paměti která je k dispozici (v bytech).
Command
Získá parametry příkazového řádku předané do programu.
Environ
Získá hodnotu proměnné prostředí operačního systému.
Isredirected
Kontroluje, zda je stdin nebo stdout přesměrován do souboru nebo nikoliv.
SetEnviron
Nastaví hodnotu proměnné prostředí operačního systému.
Shell
Odešle příkaz do příkazového interpreteru systému (do příkazového řádku).
System
Zavře všechny otevřené soubory a ukončí program.
 

Překlad: Gmisiycs 9.2.2016