Operátory
 
Procedury, které pracují (operují) s jedním nebo s více operandy.

FreeBASIC má mnoho operátorů, které provádějí určité funkce se svými operandy. Některé operátory používají syntaxi "operand operátor operand" jako Operátor = (Přiřazení) nebo Operátor +, zatímco jiné jsou volány jako normální procedury, třeba Operátor Strptr.

Operátory přiřazení
Operátory, které přiřazují hodnotu jednoho operandu do druhého operandu.
Aritmetické operátory
Operátory, které provádějí matematické výpočty se svými operandy a vrací výsledek.
Podmíněné/relační operátory
Operátory, které porovnávají vzájemné vztahy mezi operandy.
Logické operátory
Operátory, které provádějí bitové výpočty se svými operandy a vrací výsledek.
Zkratové/Zkratkové operátory
Operátory, které provádějí zkratkové vyhodnocování se svými operandy a vrací výsledek.
Indexační operátory
Operátory, které vracejí odkazy na proměnné nebo na objekty na základě hodnoty indexu.
Řetězcové operátory
Operátory přetížení pro práci s řetězci.
Operátory předzpracování
Operátory, které kontrolují chování předzpracování.
Operátory ukazatele
Operátory, které pracují s ukazateli a adresami.
Operátory typu nebo třídy
Operátory, které poskytují přístup k Typu nebo Třídě členu.
Operátory paměti
Operátory pro přidělení paměti a sestavení objektů.
Operátory iterací
Operátory pro použití iterátorů objektů v příkazech For...Next.
 
Překlad: Gmisiycs 6.2.2016