Předzpracování - Preprocessor
 
Příkazy, které ovládají preprocesor.

Popis

Příkazy předzpracování jsou odeslány kompilátoru, aby ovládaly/kontrolovaly kompilaci/sestavení kódu. Mohou být použity tak, aby při sestavování ovlivňovaly jeden blok více než jiný pro kompatibilitu napříč platformami, vkládají záhlaví nebo jiné zdrojové soubory, definují malé vložené funkce zvané makra, nebo mění pravidla, jak překladač zachází s proměnnými.

Podmíněné kompilace
Příkazy umožňující více cest vedoucích k sestavení kompilace - na základě podmínek.
Nahrazování textu
Příkazy vytvářející makra nahrazování textu.
Direktivy souborů
Příkazy označující kompilátoru ostatní soubory a jak se týkají zdrojového souboru.
Řídící direktivy (směrnice)
Příkazy nastavení možností kompilátoru, řízení kompilátoru a informující o časech kompilace.
Metacommands(nepřeloženo)
Příkazy, teré jsou uchovávány pro zpětnou kompatibilitu.

Podmíněné kompilace
#if
Kompiluje následující blok kódu na základěCompiles the following code block based on a condition.
#ifdef
Kompiluje následující blok kódu v případě, že je definován symbol.
#ifndef
Kompiluje následující blok kódu v případě, že symbol definován není.
#elseif
Kompiluje následující blok kódu v případě kdy platí další podmínka a předchozí podmínka nikoliv.
#else
Kompiluje následující blok kódu v případě, kdy předchozí podmínka nebyla splněna.
#endif
Označení konce bloku kódu.
defined
Vrací '-1' v případě, že symbol je definován. Jinak vrací '0'.

Nahrazování textu
#define
Vytvoří makro pro jednořádkové nahrazení textu.
#macro a #endmacro
Vytvoří makro pro víceřádkové nahrazení textu.
#undef
Od-definování existujícího symbolu.
# Řetězení předzpracování
Přeložení textu do řetězcového literálu.
## Předzpracování sloučení
Sloučení dvou kusů (částí) textu.
! Doslovný řetězec výstupu
Označení doslovného (literal) řetězce jehož zpracování musí bezprostředně předcházet únikové (výstupní) sekvenci.
$ (?) Ne-výstupní doslovný řetězec
Indikace doslovného (literal) řetězce, který nesmí být zpracován bezprostředně před výstupem se sekvence.

Direktivy souborů
#include
Vložení textu ze souboru.
#inclib
Zahrne knihovnu pro napojené procesy.
#libpath
Pro hledání knihoven vloží cestu ostatním navázaným procesům.

Řídící direktivy
#pragma
Nastavení sad možností kompilace.
#lang
Nastavení dialektů ze zdroje.
#print
Výstup zpráv standartdním výstupem při kompilaci.
#error
Vyšle zprávy standardním výstupem a zastaví kompilaci.
#Assert
Zastaví kompilaci s chybovým hlášením, pokud je daná podmínka nepravdivá.
#line
Nastaví aktuální číslo řádku a název souboru.

Metacommands(nepřeloženo)
'$Include
Alternativní forma direktivy #include.
'$Dynamic
Alternativní forma příkazu Option Dynamic.
'$Static
Alternativní forma příkazu Option Static.
'$Lang
Alternativní forma direktivy #lang.


 

Překlad: Gmisiycs 7.2.2016