Procedury
 
Klíčová slova (příkazy) pro práci s procedurami.

Popis

Tato klíčová slova slouží pro kontrolu a definice obou postupů na úrovni modulů (? podprogramů) a členů procedur, které jsou volány, a pro předávání argumentů s jejich jmény na další moduly. Procedury lze také deklarovat tak, aby byly automaticky provedeny před vykonáním kódu v modulu.

Deklarace
Klíčová slova, která deklarují a definují procedury.
Vazba
Klíčová slova, která specifikují, jak budou názvy procedur viděny z externích modulů.
Volání konvencí
Klíčová slova určující jak budou argumenty použity při volání procedur.
Pravidla předávání parametrů
Klíčová slova určující jak budou parametry předávány procedurám.
Variabilní Procedury (procedury s variabilním počtem parametrů)
Makra umožňující předání libovolného množství argumentů (dat) procedurám.
Automatické spuštění
Klíčová slova specifikující automatické spuštění (provádění) procedur.
Různé
Ostatní klíčová slova.

Deklarace
Declare
Deklaruje procedury a jejich level - modul/člen.
Sub
Specifikuje proceduru, která nevrací argument.
Function
Specifikuje proceduru, která vrací argument.
Overload
Specifikuje, že toto jméno procedury může být použito v dalších deklaracích procedur.
Static
Specifikuje statické uložiště pro všechny proměnné a objekty v těle procedury.
Const (člen)
Specifikuje (?konstantní člen) - (?konstatntu členu) procedury v uživatelem definované definici typu.
Static (člen)
Specifikuje statický člen procedury v uživatelem definované definici typu.

Propojení/Vazby (Linkage)
Public
Specifikuje vnější propojení na proceduru.
Private
Specifikuje vnitřní propojení na proceduru.
Alias
Specifikuje alternativní externí název pro proceduru.
Export
Specifikuje postup exportu procedury ze sdílené knihovny.
Lib
Specifikuje automatické načítání knihovny.

Konvence (pravidla) volání
stdcall
Specifikuje konvence standardního volání jazyků BASIC, včetně FreeBASIC.
cdecl
Specifikuje konvence standardních volání v jazycích C a C++.
pascal
Specifikuje konvence standartních volání v jazycích FORTRANu, PASCALu a Microsoft QuickBASIC/QBasic.
Konvence předávání parametrů
ByRef
Specifikuje předání argumentu odkazem.
ByVal
Specifikuje předání argumentu hodnotou.
Any
Vypne kontrolu typu argumentu.

Variadic(?proměnlivé) Procedury
... (Ellipsis) kulaté závorky
V deklaraci procedury označují variabilní část procedury.
va_first
Makro pro získání seznamu existujících parametrů z variabilní procedury.
va_arg
Makro pro získání určeného argumentu z variabilní procedury.
va_next
Makro pro přesun na další argument ve variabilní proceduře.

Automatické spuštění
Constructor (Module)
Indikuje spuštění procedury před provedením kódu na úrovni modulu.
Destructor (Module)
Indikuje spuštění procedury po provedení kódu na úrovni modulu.

Různé
Byref (výsledky funkce)
Specifikuje že funkce vrací (?údaje) formou odkazu, nikoliv formou hodnoty.
Call
Vyvolá proceduru.
Naked
Specifikuje, že tělo funkce neposkytuje žádný kód prologu/epilogu.(?)
 

Překlad: Gmisiycs 7.2.2016