Standardní datové typy
 
Defaultní (vestavěné) datové typy.

Celočíselné typy (integer types)
Typy, které ukládají celočíselné hodnoty, jejichž rozsah je určen velikostí, typem dat a jejich znaménkem (+-).
Reálná čísla - čísla s plovoucí desetinnou čárkou (floating-point types)
Typy, uchovávající skutečné číselné hodnoty, jejihž rozsah a přesnost je určen velikostí a datovým typem.
Typy Boolean
Typy, které uchovávají logické hodnoty.
Modifikátory typu dat
Specifikují další vlastnosti standardního nebo uživatelem definovaného datového typu.
Typy řetězcové (string)
Typy, které uchovávají nebo poukazují na řadu znaků.
Typy tříd (class)
Typy, poskytující zvláštní funkce, které se použijí přímo, nebo rozšiřují uživatelem definované typy.

Typy Integer
Byte a UByte
Typ o šířce 8-bit, který uchovává celočíselné hodnoty.
Short a UShort
Typ o šířce 16-bit, který uchovává celočíselné hodnoty.
Long a Ulong
typ ošířce 32-bit, který uchovává celočíselné hodnoty.
Integer a UInteger
Typ o šířce 32-bit nebo 64-bit který uchovává celočíselné hodnoty.
LongInt a ULongInt
Typ o šířce 64-bit, který uchovává celočíselné hodnoty.

Typy Floating-point - s plovoucí desetinnou čárkou
Single
Typ s 32-bit šířkou, pro uchování hodnoty reálných čísel.
Double
Typ s 64-bit šířkou, pro uchování hodnoty reálných čísel.

Booleanské typy - Logické hodnoty
Boolean
Typ dat o šířce 1-bit, sloužící pro uchování logické hodnoty 1/0, Pravda/Nepravda neboli True/False.
Modifikátory typu dat
Const
Určuje typ 'Pouze pro čtení'.
Pointer a Ptr
Upravuje typy na 'Typy ukazatele'.
Unsigned
Určuje 'Nepodepsaný typ Integer'.

Řetězcové typy (string)
String
Řetězce s pevnou nebo proměnlivou délkou, s vestavěnou správou paměti.
ZString
Řetězec s pevnou nebo proměnlivou délkou. Ukončen nakem NULL - v ASCII 0. (Z = Základní, tj. 8-bit)
WString
Řetězec s pevnou, nebo proměnlivou délkou. Ukončen nakem NULL - v ASCII 0. Obsahuje víceBytové znaky. (W = Širší, tj. 8-bit pro DOS, 16-bit pro Win32, 32-bit v Linux.

Typy Třída (class)
Object
Super třída poskytuje informace o běhu - run-time type information.
 

Viz též
Překlad: Gmisiycs 6.2.2016