Funkce podporující vláknové zpracování
 
Procedury pracující s multivláknovými aplikacemi.

Popis

Tyto procedury umožňují vícevláknové programování. Vlákna a podmíněné proměnné mohou být vytvořeny a zrušeny. Takzvané mutexy lze použít na ochranu vláken citlivých dat.

Vlákna (Threads)
Procedury startující a čekající na vláknové zpracování.
Podmíněné proměnné
Procedury vytvářející signální podmíněné proměnné.
Mutexy
Procedury zabývající se mutexy.

Vlákna (Threads)
Threadcall
Spustí proceduru s jejími parametry v samostatném spouštěcím vlákně.
ThreadCreate
Spustí proceduru v samostatném vlákně.
Threaddetach
Uvolní vlákno bez čekání na dokončení operací ve vláknu.
ThreadWait
Čeká na dokončení procedur ve vlákně a poté vlákno uvolní.

Podmíněné proměnné
CondCreate
Vytvoření podmíněné proměnné.
CondWait
Pozastaví provádění vláknové procedury.
CondSignal
Obnoví pokračováné pozastavené vláknové procedury čekjící na podmínku.
CondBroadcast
Obnoví všechny vláknové procedury čekající na podmínku.
CondDestroy
Zruší podmíněnou proměnnou, která již není zapotřebí.

Mutexy
MutexCreate
Vytvoření mutexu.
MutexLock
Vytvoří zámek na mutexu.
MutexUnlock
Uvolní zámek na mutexu.
MutexDestroy
Zruší mutex, který již není zapotřebí.
 
Rozdíly platforem

  • Tyto procedury nejsou podporovány v DOS.

Překlad: Gmisiycs 9.2.2016