Deklarace proměnných
 
Příkazy pro deklaraci proměnných a pro přidělení prostoru deklarovaným proměnným.

Dim
Deklaruje proměnnou v zadaném rozsahu.
Const
Deklaruje nemodifikovatelnou proměnnou.
Scope
? Začátek nového rozsahu bloku. (? předefinování rozsahu proměnné)

Static
Deklaruje proměné v proceduře, které si zachovávají svou hodnotu mezi(?během) voláním.
Shared
Použitím s Dim dovolí proměnným být viditelné v celém modulu.
Var
Deklaruje proměnné, u nihž je typ dat odvozen z inicializátoru. (? pravděpodobně tedy z první hodnoty vložené do proměnné)


 

Překlad: Gmisiycs 6.2.2016