Volby Kompilátoru (Compiler Option): -lang
 
Umožní zpětnou kompatibilitu s QuickBASICem.

Syntaxe

-lang dialect

Parametry

dialect
Nastaví dialekt pro kompilaci: fb (default), fblite, qb nebo deprecated.

Popis

Kompilátorová volba -lang umožní kompilovat zdrojový kód jako pro QuickBASIC, nebo předchozí verze FreeBASICu.

Vnitřní makro __FB_LANG__ obsahuje řetězec, nastavený na název dialektu, který přijímá z příkazové řádky, nebo použije defaultně "fb".

Více o rozdílech v dialektech se dozvíte v Dialekty kompilátoru (Compiler Dialects).

fb

Toto je standardní dialekt, umožňuje sestavení zdrojového kódu pomocí nejposlednější verze FreeBASICu.

fblite

Tento dialekt poskytuje podporu pro syntaxi a functionalitu FreeBASICu, ale více s tradičním QuickBASIC programovacím stylem.

qb

tento dialekt poskytuje nejlepší podporu pro starší kód QuickBASICu.

deprecated

Tento dialekt je zpětně kompatibilní se staršími verzemi FreeBASICu, nicméně s tímto dialektem se v budoucnu nepočítá. Používejte místo něj raději dialekt "fblite".

Poznámka: tato volba příkazové řádky může být libovolně přepsána příkazem #lang použitým v programovém kódu.

Viz též
   Překlad: vgraf2    28.12.2016