Příkazový řádek kompilátoru, volba: -prefix
 
Nastavení výchozího adresáře kompilátoru.

Syntaxe

-prefix < cesta >

Parametry

cesta
Adresář zadaný relativně nebo absolutně vůči umístění FBC.

Popis

Volba kompilátoru -prefix nastaví předponu a výchozí cestu, kde je umístěn FBC, pokud to lze určit. Zde kompilátor najde bin, lib a inc adresáře.

Viz též
Překlad: Gmisiycs 16.2.2016