Instalační požadavky kompilátoru FreeBASIC
 

Verze Windows
 • FreeBASIC kompilátor (fbc.exe) a jím vytvořené spustitelné soubory protřebují ke svému spuštění alespoň Windows '98.
 • Musí být přítomna msvcrt.dll (the Microsoft's C runtime library) (pozn.: tato není dodávána s W'95 ale dá se stáhnout na Microsoft, přičemž její funkčnost pro FBC není zaručena.).
 • GFX rutiny potřebují DirectX 5.0 nebo novější, jinak budou padat na standardní Win32 GDI, který sice funguje na všech Windows, ale pochopitelně zcela mizerně.
 • Široké Unicode řetězce (WSTRING's) fungují ve Windows NT/2000/XP/2003/Vista nebo novějších. Aplikace závislé na širokých řetězcích poběží na Windows 98/Me, ale nebude fungovat žádná input/output funkce pracující se znakovou sadou Latin-based, protože tyto platformy vůbec Unicode neznají. Ve Windows 95 většina Unicode API funkcí prostě chybí; aplikace využívající široké řetězce nebudou ani načteny těmito zastaralými OS.
 • Z toho všeho vyplývá, že kompilované programy sice teoreticky na starších OS jet mohou, ale v jakémsi omezeném režimu, a ještě jen v případě, že jsou pečlivě pro tyto vykopávkové OS sestaveny.


Linuxová verze
 • FreeBASIC kompilátor (fbc) a jím vytvořené spustitelné soubory jsou závislé na libc, libm, libpthread, libdl a libncurses. To vše jsou standardní linuxové knihovny a měly by být k dispozici u všech moderních distribucí.
 • Pro použití GFX rutin se závislosti navyšují. FreeBASIC GFX programy budou rovněž potřebovat nainstalovat libX11, libXext, libXpm, libXrender a libXrandr, a to i na systému, kde má později program běžet. To není zvláštní problém. Knihovny se prostě přidají ke kompilovanému kódu. Jen si to musíte ohlídat. Pokud by se totiž na hostitelském OS náhodou nevyskytovaly X11 (nebo alespoň XFree86 4.3.0 či jakákoliv verze X.Org), program by nefungoval, nebo alespoň ne korektně.
 • Když máte pracující X11 (nebo alespoň XFree86 4.3.0 či jakoukoliv verzi X.Org), je instalace schopná programy spustit. Nemusí být ale schopna programy sestavit (zkompilovat zdroják). Pokud k tomu dojde, doinstalujte vývojové knihovny X11 ze svého oficiálního repozitáře, příslušného k vaší verzi LIN. (pozn.překl.: Toto jsou jen teoretické úvahy, noboť na novějších verzích LIN je vše už v základní instalaci OS. Jsem na 14.4 momentálně a žádná doinstalace se mne netýkala, vše jede už ze startu.)
 • Unicode široké řetězce (WSTRING's) s ne-ASCII znakovými sadami mohou být v konzoli zobrazeny pouze pokud je národní prostředí nastaveno na utf-8. Moderní distra nabízejí podporu i pro znakové sady jiné než Latin, na starších vše funguje v (?)xterm.

DOS verze
 • Oficiální požadavek: DPMI (DOS Protected-Mode Interface) server musí být přítomen pro spuštění fbc.exe a jakéhokoliv vygenerovaného spustitelného souboru. To není tak zlé, jak to může vypadat. To jednoduše znamená, že soubor "CWSDPMI.EXE" (cca 20 KiB) musí být přítomen ve stejném adresáři nebo místě, kde je i bod umístění proměnných OS. CWSDPMI balík: homer.rice.edu...cwsdpmi (pozn.: FreeDOS je dodáván spolu s instalací). Dále je zde možnost obejít tento případný problém a použít alternativně HDPMI. Pro detaily viz DOS related FAQ.
 • Je zapotřebí procesor 80386 nebo novější a cca 4 MB RAM. Pro kompilaci velikých programů nebo knihoven budete potřebovat více RAM. To se samozřejmě vztahuje i na již kompilované programy. Pro používání GFX knihoven FB vám neuškodí procesor rychlejší 200 MHz. (Kód FBC ještě není plně optimalizován a tak nejsou známa přesná minima). FBC a vytvořené spustitelné soubory potřebují matematický koprocesor (FPU) minimálně 80387, 80487 (vždy Intel standard). Tyto požadavky lze obejít pomocí "EMU387" (auto-loaded v případě potřeby, ale ve standardních balících FB vložen není), viz delorie.com/djgpp/... ), nebo tím, že zamezíte existenci plovoucí desetinné čárky a odstraníte jakýkoliv kód související s plovoucí desetinnou čárkou.

  (pozn.překl.: Všechny tyto kecy jsou zbytečné při použití kompu mladšího deseti let a OS mladšího pěti let. Na magory jedoucí na absolutně prehistorických křápech nechť sere Bílý Tesák... Nejste povinni dělat kódy tak, aby fungovaly i fandům ZX-81 či snad Eniacu. V IT je vždy nutno myslet více na budoucnost, než na minulost. Váš kód je zastaralý ve chvíli dokončení, co teprve příští rok? Budujte budoucnost. Program pro prastarý stroj děláte jen pro několik lidí na planetě, moderní program pro 99%.)
 • DOS verze FBC by měla běžet v jakékoliv vezi DOS jako FreeDOS, příbuzné [rozšířených-]DR-DOS (jen nepoužívejte v DR-EMM386's obsažený DPMI, použijte CWSDPMI nebo HDPMI), nebo MS-DOS. FBC také pracuje správně v prostředí "DOS box", tedy v emulátoru DOSu (např. Windows NTVDM). Pozor! Některá z těchto prostředí nemusí být věrně implementována, nebo mohou obsahovat chyby, proto v případě programování pro emulátory je nutná zvýšená opatrnost.
 • Dlouhá jména jsou podporována v OS od WIN'95, v DOS s LFN TSR (např. DOSLFN (1) (2)). Podporu Long filename nepotřebuje kompilátor. Jen je v takovém případě potřebné ošetřit při rozbalení názvy jako např. FREEBA~1 (s oblibou vytvářené postaršími Windows) na klasické 8-znakové (FREEBASI). Názvy všech souborů v distribuci by měly být zkráceny na 8.3 v případě, že má být kompilátor použit v prostředí bez podpory LFN.
 • S DOS souvisí ještě několik omezení, viz DOS related FAQ .

Viz také
Překlad: Gmisiycs 14.2.2016