Spuštění kompilátoru FreeBASIC
 
Vyvolání kompilátoru po instalaci.

Windows
Kompilátor lze vyvolat ručně z příkazového řádku, nebo automaticky vaším IDE/Code Editorem. Pokud používáte IDE, musíte v něm obvykle nastavit, kam jste nainstalovali kompilátor, teprve pak jej vaše IDE může spustit. Jak na to, najdete v Helpu vašeho IDE.

Pro ruční spouštění by jste měli připojit instalační adresář do proměnné PATH vašeho prostředí, odděleně od předchozích záznamů pomocí středníku. Nyní můžete jednoduše použít "FBC" z příkazového řádku a nemusíte zadávat vždy celou cestu (př. "C:\FreeBASIC\fbc.exe").

Pak otevřete příkazový řádek konzoly/MS-DOSu ve stejném adresáři, jako je váš program. Ke zkompilování programu užijete syntaxi:

C:\mystuff\myprogram\> fbc myprogram.bas

a myprogram.exe bude vytvořen ve stejném adresáři.

Konzola může být spuštěna v určitém adresáři Exploreru Windows "Open Command Window Here" PowerToy ve Windows XP (myslím že to byla položka 'Otevřít okno MS-DOS', ale je to dávno, už si nejsem jist). Ve Windows Vista & vyšších můžete kliknout SHIFT+PravéMyšítko na adresář v Exploreru, vybrat volbu 'Open Command Window Here' (otevřít v příkazovém řádku). Můžete také kliknout na 'Nabídka Start =&qt; Spustit =&qt; zadat "cmd" [ENTER]. Pro změnu aktuálního adresáře použijete příkaz "cd".


Pozn.: Vlastně můžete kompilátor vyvolat z libovolného adresáře, pokud specifikujete správnou cestu k vašemu programu, aby jej i sebe kompilátor našel. např.:

C:\> fbc mystuff\myprogram\myprogram.bas

Výsledný spustitelný (.exe) soubor je vždy vytvořen ve stejném adresáři jako váš program (zdroják s příponou .bas), pokud nezadáte kompilátoru dodatečné příkazy měnící cestu výsledného souboru (.exe).

Linux
V případě že byl skript 'install.sh' úspěšně proveden s dostatečným nastavením práv, binárka kompilátoru by měla být v /usr/local/bin/fbc, což umožňuje přistupovat ke kompilátoru všem uživatelům počítače z libovolného adresáře.

Zadáním

fbc

v terminálu, se zobrazí seznam možností (IMG ze 14.04 Trusty). Pro zkompilování "Hello, world!" na spustitelný soubor, přejděte do adresáře, kde byly nainstalovány FreeBASIC příklady (/usr/local/share/freebasic), zadejte

fbc examples/misc/hello.bas

a spustitelný soubor ./hello bude vytvořen v adresáři examples/misc.

Linux (standalone)
Pokud se úspěšně provedl instalační skript install-standalone.sh s dostatečnými právy, odkaz na binárku kompilátoru je v /usr/bin/fbc, což umožňuje každému uživateli počítače přístup ke kompilátoru z libovolného adresáře. Pokud nebylo možné vytvořit propojení, můžete ručně změnit PATH, aby bylo možné kompilátor z libovolného adresáře vyvolat. V Terminálu přejděte do adresáře, kam byl nainstalován FreeBASIC.

Zadáním

fbc

se zobrazí seznam možností. Pro zkompilování "Hello, world!" zadejte

fbc examples/misc/hello.bas

aspustitelný soubor ./hello bude vytvořen v adresáři examples/misc.

DOS
Přejděte do adresáře, kam byl nainstalován FreeBASIC. Například, pokud byl FreeBASIC instalován do adresáře C:\FB, zadejte

C:
CD FB

Některé DOSy přijmou i příkaz "CDD C:\FB". Můžete taky přidat adresář FreeBASICu do vaší PATH proměnné (obvykle něco jako "SET PATH=C:\FB\;%PATH%"), takže si pak můžete kompilátor vyvolat z libovolného adresáře.

Zadáním

fbc

se zobrazí seznam možností. Pro kompilaci "Hello, world!" zadejte

fbc examples\misc\hello.bas

a spustitelný soubor hello.exe bude vytvořen v adresáři examples\misc.

Viz též
Překlad: Gmisiycs 14.2.2016