DOS SCAN-kódy klávesnice
 
Seznam SCAN-kódů klávesnice.

Popis

Zde uvádíme seznam kódů hardware klávesnice, naskenovaných funkcí MultiKey. Tyto kódy jsou konstantami, tedy jsou neměnné. Jsou rovny DOS kódu a je zaručeno!, že budou správně přijímány všemi opračními systémy.

Tyto konstanty jsou definovány v fbgfx.bi souboru, který můžete použít pro své programy (standardně se tak děje). Pokud používáte dialekt lang fb, pak je vše uvnitř fbgfx.bi uzavřeno v FB Namespace. Pro použití konstatnt v lang fb, předřaďte "FB." ke konstantnímu jménu, nebo dejte "Using FB" po #include řádku.
Hexadecimální kód není vyžadován a slouží pouze pro referenci.

SC_ESCAPE       &h01
SC_1            &h02
SC_2            &h03
SC_3            &h04
SC_4            &h05
SC_5            &h06
SC_6            &h07
SC_7            &h08
SC_8            &h09
SC_9            &h0A
SC_0            &h0B
SC_MINUS        &h0C
SC_EQUALS       &h0D
SC_BACKSPACE    &h0E
SC_TAB          &h0F
SC_Q            &h10
SC_W            &h11
SC_E            &h12
SC_R            &h13
SC_T            &h14
SC_Y            &h15
SC_U            &h16
SC_I            &h17
SC_O            &h18
SC_P            &h19
SC_LEFTBRACKET  &h1A
SC_RIGHTBRACKET &h1B
SC_ENTER        &h1C
SC_CONTROL      &h1D
SC_A            &h1E
SC_S            &h1F
SC_D            &h20
SC_F            &h21
SC_G            &h22
SC_H            &h23
SC_J            &h24
SC_K            &h25
SC_L            &h26
SC_SEMICOLON    &h27
SC_QUOTE        &h28
SC_TILDE        &h29
SC_LSHIFT       &h2A
SC_BACKSLASH    &h2B
SC_Z            &h2C
SC_X            &h2D
SC_C            &h2E
SC_V            &h2F
SC_B            &h30
SC_N            &h31
SC_M            &h32
SC_COMMA        &h33
SC_PERIOD       &h34
SC_SLASH        &h35
SC_RSHIFT       &h36
SC_MULTIPLY     &h37
SC_ALT          &h38
SC_SPACE        &h39
SC_CAPSLOCK     &h3A
SC_F1           &h3B
SC_F2           &h3C
SC_F3           &h3D
SC_F4           &h3E
SC_F5           &h3F
SC_F6           &h40
SC_F7           &h41
SC_F8           &h42
SC_F9           &h43
SC_F10          &h44
SC_NUMLOCK      &h45
SC_SCROLLLOCK   &h46
SC_HOME         &h47
SC_UP           &h48
SC_PAGEUP       &h49
SC_LEFT         &h4B
SC_RIGHT        &h4D
SC_PLUS         &h4E
SC_END          &h4F
SC_DOWN         &h50
SC_PAGEDOWN     &h51
SC_INSERT       &h52
SC_DELETE       &h53
SC_F11          &h57
SC_F12          &h58

'' Extra scancodes not compatible with DOS scancodes
SC_LWIN         &h7D
SC_RWIN         &h7E
SC_MENU         &h7F


Viz také
Překlad: Gmisiycs 10.2.2016