__FB_ERR__
 
Vnitřní definice (makro hodnota) nastavená kompilátorem.

Syntaxe

__FB_ERR__

Popis

__FB_ERR__ indikuje, která z hodnot byla zadána v příkazovém řádku kompilátoru pro průběh kompilace modulu: -e, -ex, nebo -exx.

Vrací jednu z následujících hodnot:
hodnotapopis
0'-e', '-ex', '-exx' nebylo specifikováno
1'-e'
3'-ex'
7'-exx'


__FB_ERR__ je nějak definováno vždy (vždy má alespoň nějakou hodnotu).

Příklad

'Příklad kódu demonstruje využití __FB_ERR__
Dim err_command_line As UByte
err_command_line = __FB_ERR__
Select Case err_command_line
Case 0
Print "V příkazovém řádku kompilátoru nebyla povolena kontrola chyb!"
Case 1
Print "V příkazovém řádku kompilátoru byla povolena kontrola některých chyb!"
Case 3
Print "V příkazovém řádku kompilátoru byla povolena kontrola chyb stylu QBasic!"
Case 7
Print "V příkazovém řádku kompilátoru byla povolena úplná kontrola chyb!"
Case Else
Print "V příkazovém řádku kompilátoru si z vás udělali srandu! (neznámá hodnota)"
End SelectRozdíly oproti QB

  • Nový ve FreeBASICu.

Viz též
Překlad: Gmisiycs 29.10.2016