Ptr
 
Modifikátor typu v deklaraci proměnné.
Pomocí modifikátoru Ptr můžeme nastavit nějakou proměnnou tak, že začne fungovat, jako ukazatel. Jako ukazatel pak prostě ukazuje někam do paměti na místečko, kde je uložena hodnota jiné proměnné.

Syntaxe

Dim symbolname As DataType {Ptr | Pointer}

CZ: Deklaruj proměnnou SymbolName jako datový typ Ptr| nebo Pointer.
 • Symbolname - symbolický název, název proměnné nebo prostě název.
 • Pointer - Ukazatel.
 • Popis

  Deklaruje proměnnou ukazatele, stejně jako Pointer.

  Operátor @ (Adresa) nebo operátor VarPtr ukazatel používají, aby získali adresu(y) v paměti, na které je uložena proměnná. Operátor * (Hodnota) se používá k dereferenci ukazatele. To znamená, že přistupuje ke skutečné hodnotě, uložené v paměti na místě (adrese), na které ukazatel ukazuje.

  Example

  ' Vytvoření ukazatele.
  Dim p As Integer Ptr

  ' Vytvoření proměnné s celočíselnou hodnotou,
  ' kterou využijeme pro demonstraci použití ukazatele "p".

  Dim num As Integer = 98845

  ' Ukazateli "p" přiřaď adresu paměťi, která je zabrána proměnnou "num".
  p = @num

  ' Vypiš hodnotu uloženou v paměti na místě, kam ukazuje ukazatel "p".
  Print "Pointer 'p' ="; *p
  Print 

  ' Vypiš aktuální místo v paměti (adresu), na které ukazatel "p" ukazuje.
  Print "Pointer 'p' points to memory location:"
  Print p  Dialektové rozdíly

  • Není dostupný v dialektu -lang qb. Dá se použít, ale jen s aliasem "__", tedy ve tvaru __Ptr.

  Rozdíly oproti QB

  • Nevyskytuje se v QB. Nový ve FreeBASIC.

  Viz též
  Překlad: Gmisiycs 26.2.2016