Zastaralá Klíčová Slova - Příkazy (Obsolete Keywords)
 

S průběhem času se ve FreeBASIC změnilo několik příkazů/klíčových slov. Zde je seznam těch, které již nejsou podporovány. Pokud by jste překompilovávali starší zdrojový kód, musíte jej nejdříve zaktualizovat.

ZASTARALÉ - SOUČASNÉ

OPEN "CON:" - Open Cons
OPEN "ERR:" - Open Err
OPEN "PIPE:" - Open Pipe
POKEI - Poke (Integer,Address,N)
POKES - Poke (Short,Address,N)
SCREENINFO (Function returning a pointer to a structure) - Screeninfo, Sub Returning Values In Its Arguments
VAL64 - Vallng()
GOSUB - Již nepoužívat ! GoSub v SUBs nebo FUNCTIONs; povoleno v režimu -lang qb.
Překlad: Gmisiycs 25.2.2016