Sekvence výstupu
 
Sekvence výstupu (Escape sequences) mohou být použity v řetězcové konstantě pomocí operátoru!

Použití

result = !"text"

Popis

Povolené výstupní sekvence v textu jsou:
\apípnutí
\bbackspace
\f(?)předání formuláře
\l or \nnový řádek
\rnávrat vozíku
\ttab
\unnnnznak unicode hexadecimálně
\vvertikální tab
\nnnascii znak decimálně
\&hnnascii znak hexadecimálně.
\&onnnascii znak v osmičkové soustavě
\&bnnnnnnnnascii znak binárně
\\obrácené lomítko
\"(dvojité uvozovky)uvozovky
\'(apostrof)apostrof


Poznámka: Znak nuly (\000 = \&h00 = \&o000 = \&b00000000) je 'the null terminator' (ukončovací znak). Je možné vidět pouze znaky před místem prvního výskytu 'terminátoru' v řetězci, je-li literál používán jako řetězec (string). Chcete-li mít v řetězci nulový znak, použijte namísto 'terminátoru' Chr(0).

Viz též
Překlad: Gmisiycs 7.2.2016