Runtime chybové kódy
 
Runtime chybové kódy a zprávy použité v runtime knihovně. Runtime errors jsou chyby vzniklé při běhu programů.

Popis

FreeBASIC vrací tyto chybové kódy běhu:
0 No errorŽádná chyba
1 Illegal function callNelegální (chybné) volání funkce
2 File not found signalSoubor nebyl nalezen
3 File I/O errorSouborová chyba I/O (Input/Output)
4 Out of memoryNedostatek paměti
5 Illegal resumeNepřípustný (?výsledek)
6 Out of bounds array accessMimo meze přístupu k poli
7 Null Pointer AccessNeplatný přístup ukazatelem s hodnotou NULL
8 No privileges(?Žádné výsady)
9 interrupted signalSignál přerušen
10 illegal instruction signalIlegální povelový signál
11 floating point error signalChybový signál plovoucího bodu (plovoucí desetinné čárky)
12 segmentation violation signalNarušení segmentace signálu
13 Termination request signalPřerušení žádosti signálu
14 abnormal termination signalAbnormální ukončovací signál
15 quit request signalneschválená žádost signálu
16 return without gosubRETURN bez GOSUB-u
17 end of fileKonec souboru


Není definován žádný uživatelský rozsah chybových kódů. V případě takové chyby (Error) se používá nadstavený chybový kód. Pro svá nastavení je moudré používat vysoké hodnoty, aby nedocházelo ke kolizím se seznamem vestavěných chybových kódů. (Tento vestavěný seznam může být v kterékoliv vyšší verzi rozšířen.)

Viz též
Překlad: Gmisiycs 8.2.2016