Limity standardních typů dat
 
Standardní typy proměnných a jejich limity.

Číselné typy (integer, floating-point)

Typ Velikost v bitech Formát Minimální hodnota Maximální hodnota Literal Suffix Sig. číslic
BYTE 8 celočíselný se znaménkem-128 +1272+
UBYTE 8celočíselný bez znaménka0+255 2+
SHORT16celočíselný se znaménkem-32768 +32767 4+
USHORT16celočíselný bez znaménka0 65535 4+
LONG32celočíselný se znaménkem-2147483648 +2147483647&, l9+
ULONG 32celočíselný bez znaménka0+4294967295ul9+
INTEGER32/64 [*]celočíselný se znaménkem[*]32bit: -2147483648, 64bit: -9223372036854775808[*]32bit: +2147483647, 64bit: +9223372036854775807%[*]
UINTEGER32/64 [*]celočíselný bez znaménka0[*]32bit: +4294967295, 64bit: +18446744073709551615u[*]
LONGINT 64celočíselný se znaménkem-9223372036854775808+9223372036854775807ll18+
ULONGINT64celočíselný bez znaménka0 +18446744073709551615 ull 19+
SINGLE 32plovoucí desetinná čárka[**]+/-1.401 298 E-45 [**]+/-3.402 823 E+38!, f6+
DOUBLE64plovoucí desetinná čárka[**]+/-4.940 656 458 412 465 E-324[**]+/-1.797 693 134 862 316 E+308#, d15+


[*] Integer a UInteger typy dat se liší s platformou, ovlivňující velikosti ukazatelů.
[**] Minimální a maximální hodnoty pro typy s plovoucí desetinnou čárkou Single a Double jsou příslušné k hodnotám blížícím se nule a hodnotám blížícím se ke kladnému či zápornému nekonečnu.

Řetězcové typy (string types)

Typ Velikost znaku (v Bytech) Minimální velikost (ve znacích) Maximální velikost (ve znacích) Písmenný příznak
String 1 0 [**]32bit: +2147483647, 64bit: +9223372036854775807 $
Zstring 1 0 [**]32bit: +2147483647, 64bit: +9223372036854775807 [N/A]
Wstring [*] [*]0 [*,**]32bit: +2147483647, 64bit: +9223372036854775807 [N/A]


[*] Unicode, nebo "wide", znaky se liší velikostí a dostupností podle platformy.
[**] Všechny runtime knihovny berou řetězcové procedury a vytvářejí Integer hodnoty velikostí a pozic. Skutečná maximální velikost se bude lišit (zmenšovat) s umístěním uložení a/nebo platformou.

Pole

PlatformaMaximální rozsah elementuMaximum elementů na rozměr Minimální/Maximální počet rozměrůMaximální velikost pole (v Bytech)
32bit [*][-2147483648, +2147483647] [*]+2147483647 1/9 [*]+2147483647
64bit [*][-9223372036854775808, +9223372036854775807] [*]+9223372036854775807 1/9 [*]+9223372036854775807


[*] Všechny runtime knihovny berou pole procedury a vracejí Celočíselné (Integer) hodnoty pro elementy a indexy. Skutečné limity se liší (zmenšují) s počtem rozměrů, velikostmi prvků, úložného místa a/nebo s platformou.

Viz též:
Přeloženo: Gmisiycs 6.2.2016